اخبار

بيشتر

پیوند ها

بيشتر

پرسشهاي متداول

اوزن چیست و در کدام قسمت از اتمسفر وجود دارد؟

اوزن مولکول سه اتمی اکسیژن است که در دوقسمت اتمسفر در لایه تروپوسفر حدود 10% و لایه استراتوسفر حدود 90% جای گرفته است.

اوزن در اتمسفر چگونه تشکیل می‌شود؟

تشکیل اوزن در دو لایه استراتوسفر و تروپوسفر جو به دو صورت متفاوت تشکیل می‌شود. لایه اولی طی فرایند چند مرحله ای با دخالت مستقیم نور خورشید تشکیل شده اما دومین لایه توسط واکنشهای فتوشیمیایی مه دود که اساساَ منشأ آلودگی شهری دارد بیشتر در فصل گرم سال تشکیل می‌گردد. 

چرا ما از اوزن اتمسفر محافظت می‌کنیم؟

اوزن در استراتوسفر یک بخش عمده ای از تابش زیانبار فرابنفش خورشیدی بوبژه باند UV-B را جذب می‌کند که در مقادیر بالاتر از نرمال برای انسان، گیاهان و حیوانات خطرناک است.

ستون اوزن در اتمسفر زمین به چه صورتی پراکنش یافته است؟

ستون اوزن در جو عموماً از لحاظ شرایط زمانی و مکانی درفصول زمستان و بهار و نواحی قطبی زیاد و در پاییز و تابستان و در نواحی حاره ای کم می‌باشد.

چگونه ستون اوزن در اتمسفر اندازه گیری می شود؟

مقدار اوزن در اتمسفر بوسیله ابزارهای اندازه گیری می شود که قابلیت نصب روی سطح زمین، بالونها، هواپیما و ماهواره ها را دارا می‌باشند. بعضی ابزارهای اندازه‌گیری شامل اوزن سوند ECC و جذب اپتیکی ویژه باند جذبی اوزن می‌باشد.

بيشتر

رسانه

1399/10/23 سه‌شنبه

تماس با دفتر

تماس با دفترحفاظت لایه اوزن
  • 1398/11/8 سه‌شنبه تماس با دفترحفاظت لایه اوزن
    021-88233084
    ضلع شمالی بزرگراه حکیم (از شرق به غرب)، بین شیخ فضل الله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان محیط زیست، مرکز تحقیقات زیستمحیطی، طبقه اول، دفتر حفاظت لایه اوزن
    کد پستی: 1463919111

شعار