اخبار

.

نخستین کارگاه حذف و جایگزینی افشانه های تنفسی مبتنی بر فریون ها

یکی از گروه های مواد مخرب لایه اوزن، کلروفلوروکربن ها یا فریون ها هستند که کشورهای عضو پروتکل مونترال متعهد به حذف آنها می باشند  که علاوه بر بخش های صنعتی در صنعت داروسازی بعنوان ماده افشاننده در تولید افشانه های تنفسی مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو اعضای پروتکل مونترال در برنامه های ملی خود با تامین منابع لازم و حمایت های فنی، آموزشی و مالی، تمام صنایع و واحد های مصرف کننده فریون ها را تشویق به تغییر خط تولید و جایگزینی کامل این مواد کرده اند که این برنامه در ایران نیز در حال شکل گیری و اجرا است .

نخستین کارگاه اطلاع رسانی حذف و جایگزینی افشانه های تنفسی مبتنی بر فریونها به مدت یک روز در 18 اسفندماه برابر با 8 مارچ 2009 در محل سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان اجرای این پروژه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت ،‌ انجمن هایت تخصصی تنفسی و ریوی ،‌برنامه محیط زیست سازمان ملل ،‌سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و شرکت سینا دارو برگزار شد.

 دکتر "ابراهیم حاجی زاده" مدیر ملی برنامه اجرایی پروتکل مونترال در کشور دراین کارگاه گفت: کشورهای عضو پروتکل مونترال  متعهد شده اند تا نسبت به تدوین و اجرای "استراتژی ملی" متناسب با شرایط و نیاز های خاص هر کشور برای هدایت فعالیت ها در مسیر انتقال به سمت جایگزینی کامل افشانه های مبتنی بر فریون ها به افشانه های غیر فریونی اقدام کنند.

وی  افزود: با توجه به شرایط خاص کشور های مشمول ماده 5 پروتکل مونترال کشور های در حال توسعه با سرانه مصرف کمتر از 3/0 کیلوگرم برای مواد پیوست الف پروتکل مونترال شامل فریون ها در زمان پذیرش پروتکل و به منظور فراهم سازی امکان تامین و مصرف فریون ها برای تولید افشانه های تنفسی جهت برآورد نیاز های داخلی این کشور ها، پروتکل مونترال به این کشور ها اجازه می دهد تا با یک تاخیر زمانی ده ساله در مقایسه با کشور های توسعه یافته نسبت به کاهش و حذف فریون های خود اقدام کنند. بر این اساس این کشور ها می بایست تا اول ژانویه سال 2010 میلادی نسبت به حذف کامل فریون ها از چرخه تولید صنعتی و خدماتی خود اقدام کنند. 

وی ادامه داد:‌در پاسخ به تصمیمات اعضاء پروتکل مونترال در زمینه جایگزینی فریون ها در بخش تولید افشانه های تنفسی، کشور ایران نیز بعنوان یکی از اعضاء این پروتکل، از طریق نهاد هماهنگ کننده برنامه های پروتکل مونترال یعنی سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر حفاظت لایه اوزن) و با همکاری و مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و برنامه محیط زیست ملل متحد، استراتژی ملی برای حذف و جایگزینی افشانه های مبتنی بر فرون ها در کشور را تدوین کرد.

وی اظهار داشت:‌ این استراتژی در سال 1386 (2007 میلادی) به تصویب نشست 52 کمیته اجرائی صندوق کمک های چند جانبه پروتکل مونترال رسید. اجرای این استراتژی از همان سال در چارچوب یک تفاهم نامه مشترک مابین دولت ایران و دفتر منطقه ای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در بانکوک آغاز شده و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت سینا دارو و سایر نهاد های ذیربط در حال انجام است.

"اتول بقای" نماینده برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نیز دراین کارگاه گفت :‌به نظر می رسد با توجه به استراتژی تصویب شده برای ایران تا سال 2013 ایران بتواند جهت انتقال این سیستم فعالیت کند و شرکت سینا دارو نیز به تعهدات خود عمل کند .

وی با اشاره به استفاده از تجارب کشورهای دیگر در این راستا ،‌افزود:‌پاکستان و هندوستان نیز جز پنج کشوری بودند که باید بر اساس مصوبات پروتکل مونترال جهت حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه اوزن در بخش افشانه های تنفسی اقدام کنند.

بقای افزود:‌یونپ در این زمینه مشاوره هایی را در سطح منطقه ای ارایه کرده است که برای کشورها برای درک بهتر از وضعیت کشورهای دیگر مفید بوده است .

بقای گفت :‌آموزش و اطلاع رسانی و آگاه سازی در سطح ملی بسیار اهمیت دارد و همچنین وزارت بهداشت باید در زمینه تسریع ثبت واردات داروهای جدید همکاری لازم را داشته باشد و به دنبال آن پایش و نظارت نیز در سالهای آتی بسیار ضروری است.

"ویکتور شاتروکا" نماینده برنامه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نیز دراین کارگاه گفت :‌ اطلاع رسانی به پزشکان وآگاهی رسانی به موقع به بیماران درتوجیه این انتقال تکنولوژی از اهمیت بسزایی برخوردار است از آنجا که آمار بیماران آسمی در ایران کم نیست آموزش و اطلاع رسانی بسیار اهمیت دارد.

وی افزود‌:‌سینا دارو چهار نوع افشانه تولید می کند که اگر بتواند از با فناوری های جدید خود را تطبیق بدهند یک انگیزه اقتصادی نیز خواهد داشت و بر اساس برنامه زمانبدی نیز پیش خواهد رفت .

وی ادامه داد:‌اگرچه افشانه های تنفسی که از CFC ها استفاده می کردند به دلیل تولید ساده و هزینه کم مورد استقبال بیشتری بودند اما با تست و پایش داروهای جدید و شناخت مزایای آنها می توان از این مرحله نیز عبور کرد.

"کریستین هورلا‌" نماینده انجمن ملی بیماران تنفسی استرالیا نیز در این کارگاه گفت :‌اگرچه در استرالیا 12 درصد مردم آسم دارند ایرن رقم در ایران 10 درصد است اما در استرالیا هم اکنون این رشد متوقف شده است و ما برای درمان دستورالعملهایی داریم که در سطح بین الممللی به اشتراک گذاشته می شود .

وی افزود: درمان آسم به مراقبت های اولیه نیاز دارد و در زمینه گسترش استفاده از افشانه های تنفسی بدون CFC پزشکان باید دانش کافی داشته باشند و به بیماران خود منتقل کنند.

وی با اشاره به تجارب استرالیا در این زمینه گفت :‌در استرالیا یک گروه کاری تشکیل شد و از همه ذی نفعان و انجمن های ریوی و تمام شرکتهای داروسازی فعال در این زمینه دعوت کردیم تا برنامه عملی را ترتیب داده و با استفاده از یک برنامه آموزشی به پزشکان و بیماران آنرا پیش بردیم.

وی گفت :‌ایران نیز می تواند در قالب یک همکاری وسیع در یک کمیته دانشگاهها، انجمن ها و بخشهای پزشکی درگیر را دعوت کرده و با استفاده از بومی سازی تجارب کشورهای دگیر به دستورالعملهای خوبی دست یابند.

همچنین دکتر "ناصر مظهری" نماینده شرکت سینا دارو نیز دراین کارگاه آموزشی گفت :‌در واقع فرق معنی داری برای استفاده کنندگان میان این دو نوع افشانه تنفسی وجود ندارد و گروههای ذی نفع باید بدانند که تنها بر حسب ضرورت فرمول دارویی کمی تغییر کرده است .

وی با اشاره به اینکه انسان همیشه نسبت به تغییر مقاوم است ، افزود:‌مصرف کنندگان باید بدانند که میزان دوز دارو همان است و تغییرات اعمال شده بیشتر برای سازندگان و آزماشگاه معنی دارد.

وی با اشاره به اینکه در بخش سرمایه گذاری مانند تدارک ماشین آلات و تدارک فرمولاسیون و فناوری و بخش غیرسرمایه گذاری مانند آ«وزشثی نیز فعالیت هایی با همکاری آژانسهای اجرایی مانند برنامه عمران ملل متحد صورت گرفته است که همواره اطلاع رسانی به گروههای ذی نفع مورد تاکید است.

دراین کارگاه دکتر "منیر اعظم انارکی" از وزارت بهداشت نیز در زمینه قوانین و مقررات و همکاری های بین سازمانی وزارت بهداشت ایران در زمینه ثبت افشانه های تنفسی اطلاعاتی را ااریه کردند .

"دکتر اکبر عبداللهی اصل"مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت نیز در این کارگاه گفت : وزارت بهداشت بعنوان متولی امر سلامت در کشور همزمان با انجام وظایف خود در امر نظارت و تامین داروهای مصرفی در بیماریهای تنفسی با کیفیت و شرایط مناسب، موظف به همکاری با اقدامات مرتبط با سلامت محیط زیست از جمله پروتکول مونترال است.افشانه های تنفسی بعنوان یکی از اشکال دارویی موثر با کمترین عوارض جانبی از مهمترین درمانهای رایج برای درمان بیماریهای تنفسی است که در مصرف هر واحد آن حدود 20 گرم گاز فریون CFC بعنوان حامل دارو بکار رفته است. با توجه به 8 میلیون عدد مصرف انواع افشانه های تنفسی در سال گذشته در کشور که حدود 70 درصد آن تولید داخل می باشد، سالانه حدود یکصد تن CFC در کشور در این راستا مصرف و آزاد می شود.

وی ادامه داد:‌با توجه به تعهدات کشور مبنی بر حذف و جایگزینی فلوروکلروکربنها از صنایع مختلف کشور از جمله صنایع داروسازی وزارت بهداشت نیز اقداماتی را در راه تسهیل ثبت فرآورده های فاقد CFC و ممنوعیت ثبت انواع وارداتی واجد CFC انجام داده است ولی در این راستا نباید از برخی دغدغه های موجود غافل شد که اثر بخشی ،‌پذیرش بیمار و قیمت دارو از آن جمله است.

وی گفت :‌لذا وزارت بهداشت به موازات همکاری با صنایع داروسازی برای تبدیل و ارتقاء خطوط تولید و فرمولاسیون
افشانه های فاقد فریون تلاش می کند با فرهنگ سازی و شناساندن ابعاد مختلف این اقلام به جامعه پزشکی و توجیه بیماران اقدام موثری در نیل به هدف حذف عوامل مضر محیط زیست انجام دهد.

 

همچنین دکتر علی یخشکی یکی از کارشناسان فعال در زمینه محیط زیست نیز اطلاعاتی را در زمینه اثرات مواد مخرب لایه اوزن بر روی محیط زیست و سلامتی انسانها ارایه کرده و بر وجودقوانین لازم جهت جلوگیری از انتشار این مواد در جو تاکید کردند.

به این ترتیب عملیات اجرایی این پروژه در قالب انتقال فناوری غیرفریونی مبتنی بر هیدروفلروآلکان ها به کارخانه داروسازی سینا دارو در حال انجام است .

با تغییر خط تولید این کارخانه محصول جدید افشانه های تنفسی غیرفریونی جایگزین محصول مبتنی بر فریون خواهد شد. از اینرو به منظور ایجاد اعتماد نسبت به کارآیی و اثر بخشی افشانه جدید در بیماران تنفسی و مبتلایان به آسم که از محصولات فریونی استفاده می کنند، برنامه جامعی برای آموزش و اطلاع رسانی به جامعه پزشکی و دارویی ،‌انجمن های تخصصی آسم و بیماریهای ریوی ، بیماران و خانواده های آنها و سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی متولی سلامتی و بهداشت جامعه تهیه شده است که به عنوان بخشی از پروژه یاد شده در حال اجرا است .

با توجه به اینکه تامین افشانه های تنفسی متناسب با تقاضا و نیاز جامعه بیماران آسمی و تنفسی امری مهم و حیاتی است، ‌تضمین تامین به موقع و بمقدار نیاز این محصول نیازمند بازنگری در مقررات پروتکل مونترال برای کنترل مصارف ضروری فریونها در بخش تولید افشانه های تنفسی است .

از اینرو و جهت اطمینان از عدم بروز اثرات منفی کنترل این مواد در بخش تولیدات افشانه های تنفسی در دوره انتقال به سمت افشانه های غیرفریونی ، اعضا پروتکل مونترال در بیستمین نشست خود از کشورهای مشممول ماده 5 پروتکل (کشورهای در حال توسعه) تولید کننده افشانه های تنفسی درخواست کردند تا میزان فریون مورد نیاز کشور های خود جهت تامین نیازهای ضروری کشور به افشانه های تنفسی را در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص به دبیرخانه اوزن ارسال کنند.

در این راستا دولت ایران نیز در ابتدای ژانویه سال 2009 میلادی با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شرکت سینا دارو سند ملی ایران را در زمینه درخواست برای تامین فریون ها ی مورد نیاز در سال 2010 را برای تضمین تولید مقادیر ضروری افشانه های تنفسی فریونی به دبیرخانه اوزن تسلیم کرد.

با تصویب این درخواست ایران این امکان را خواهد داشت تا نسبت به تولید افشانه های تنفسی فریونی جهت تامین نیازهای ضروری کشور به این ماده در جریان انتقال فناوری اقدام کند.

بيشتر