پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 آیا پروتکل مونترال همچنان که مواد مخرب لایه اوزن را کنترل کرده از اقلیم جهان محافظت می کند؟

بسیاری از مواد مخرب لایه اوزن که تحت کنترل پروتکل مونترال قرار گرفته است با ظرفیت گرمایشی بالایی که دارند از اثرات اقلیمی زیادی در داخل جو برخوردار می‌باشند. کنترل های صورت پذیرفته منجر به کاهش مصرف 99% مواد مخرب لایه اوزن در طول چند دهه پس از تصویب همین معاهده شده است و بطور یقین با مدیریت حذف اچ اف سی‌ها توسط کشورهای عضو و حذف 80% تا 2050 پیش‌بینی می‌شود تا پایان قرن حاضر حدود 0.4 درجه سانتیگراد از افزایش دما کره زمین جلوگیری شود که از عواقب سخت گرمایش جهانی روی ممالک دنیا خواهد کاست ضمن اینکه با استمرار فعالیتها، مساحت حفره اوزن جونبگان نیز به گفته محققان ناسا و نوآ به اندازه سال 1980 تا سال2070 باز خواهد گشت.

بيشتر