تماس با ما

آدرس : تهران ، بزرگراه شهید حکیم ، شرق به غرب بین شیخ فضل الله نوری و یادگار امام ،پارک طبیعت پردیسان ، مرکز تحقیقات زیستمحیطی ، دفتر حفاظت لایه اوزنتلفنخانه : 44-88268039 تلفن مستقیم : 88233084- فکس : 88233083


E-mail : info@iranozone.ir


صندوق پستی : 159/14664 کد پستی : 1463919111