خط مشی دفتر لایه اوزن جهت اجرای یک برنامه جامع و فراگیر برای تمامی مخاطبین به شرح زیر است:
 
  -   آموزش برای مسئولین دولتی و NGOها بمنظور اجرای هر چه بهتر نظارت و ارزیابی پروژه‌ها از طریق تدوین و انتشار مدارک لازم. اطلاع‌رسانی عمومی با هدف ارتقاء آگاهی جامعه دربارة مواد مخرب لایه اوزن و تاثیرات آنها از طریق رادیو، تلویزیون و مطبوعات.   انتشار خبرنامه برای تصمیم‌گیرندگان دولتی و بخش خصوصی بمنظور ایجاد انگیزه و تحکیم پشتیبانی آنان از اقدامات در حال انجام می باشد.تهیه و توزیع بروشورها، فیلم‌های آموزشی و انجام سخنرانی برای مدارس و دانشگاهها با هدف آموزش جامعه دربارة محیط زیست و افزایش علاقة آنان به موضوع. انجام مصاحبه‌های رادیو تلویریونی و مطبوعاتی با صاحبنظران برای شکافتن بیشتر مباحث مربوط به حفظ لایه اوزن.برگزاری کارگاههای آموزشی برای مسئولین محلی محیط زیست، نیروی انتظامی، گمرک و NGOها برای آگاه‌سازی آنها و فراگیری روشهای کنترل و نظارت برمصرف  ODSها.اطلاع رسانی توسط انواع رسانه‌های جمعی از جمله اینترنت و تهیه و توزیع کتاب و جزوات برای تمام گروههای مخاطب.شرکت فعال در نمایشگاههای زیست محیطی و سایر مراسم مرتبط از جمله نمایشگاههای صنعتی و اطلاع‌رسانی به شرکت‌کنندگان درباره اهداف و فعالیتهای مرتبط با حذف مواد مخرب لایه ازون در کشور
 
اخبار
بيشتر