طرح تشکیل دفتر حفاظت لایه اوزن در سال 1372 ( 1993) تحت طرح توانمند سازی کشور ، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد، در کمیته اجرایی پروتکل مونترال به تصویب رسید و به طور رسمی از سال 1373 (1994) به صورت یک دفتر کار خود را آغاز نمود.  این دفتر بعنوان تنها مرجع ملی اجرائی مرتبط با برنامه های پروتکل مونترال می باشد که وظیفه هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای برنامه های کاهش تدریجی و حذف واردات و مصرف مواد مخرب لایه اوزن را طبق جدول زمان بندی پروتکل مونترال و در  قالب یک برنامه کشوری بر عهده دارد .
خط مشی دفتر حفاظت لایه اوزن در اجرای اهداف پروتکل مونترال در کشور
  • تهیه  و تنظیم یک برنامه زمان بندی  مشخص جهت حذف  مواد مخرب لایه اوزن
  • شناسایی و تبدیل  خط تولید واحد های مصرف کننده مواد مخرب اوزن
  • وضع سیاست ها،  مقررات و رویه های  پایش و کنترل  واردات مواد مخرب لایه اوزن
  • تنویر  افکار عمومی در زمینه لزوم حفاظت از لایه اوزن
  • اجرای برنامه های ملی  حذف بخشی مواد مخرب لایه اوزن
  • تشکیل یک واحد اداری جهت راهبری برنامه های  پروتکل مونترال  در کشور
برخی اقدامات انجام شده توسط دفتر حفاظت لایه اوزن در کشور:
 
اقدامات انجام شده در صنایع اسفنج سازی
 
تبدیل اکثر کارخانه های سازنده اسفنج نرم، سخت و نیمه سخت
شناسائی مصرف کنندگان کوچک و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای استفاده از مواد و فناوری های نوین
 
اقدامات در حال انجام در بخش آتش نشانی ( برنامه مدیریت هالون )
1- ایجاد بانک هالون به منظور
 
الف – بازیافت هالون ها و پوشش مصارف ضروری
ب – جمع آوری کپسول ها و سیلندر های تعویض شده
ج – کمک های آموزشی و فنی به مراکز مصرف کننده هالون ها
2-  ایجاد مرکز تبادل اطلاعات
 
 
 
اقدامات انجام شده برای حذف حلال ها
 
شناسایی مصارف حلالهای مخرب لایه اوزن و مصرف کنندگان این نوع حلال ها در کشور
حذف مصرف تترا کلرور کربن در واحد اصلی مصرف کننده این ماده
طرح حذف  بخشی حلال های مخرب از کشور جهت حذف کامل باقیمانده مصرف حلال ها
 
طرح حذف مصرف متیل بروماید در کشور
انبارداری ( پس از برداشت )
 
الف – معرفی فسفین به عنوان جایگزین متیل بروماید در ضد عفونی انبار های محصولات کشاورزی
ب – آموزش تحقیق و بررسی وضعیت کشور برای تدوین طرح حذف مصرف متیل بروماید در بخش ضد عفونی خاک
ج – حذف مصرف متیل بروماید در بخش ضد عفونی خاک نهالستانهای زیتون و سایر محصولات باغی و گلخانه ای ( در حال انجام)
 
اقدامات انجام شده در بخش قوانین و مقررات
 
تهیه برنامه جامع مقررات و سیاست های حذف مصرف مواد مخرب لایه اوزن
استقرار کامل سیستم صدور مجوز واردات و صادرات، و سهمیه بندی واردات
محدودیت و در صورت امکان ممنوعیت واردات مواد وکالا های حاوی مواد مخرب از ابتدای سال 83
ممنوعیت احداث و توسعه کارخانه های جدید مبتنی بر استفاده از مواد مخرب
اجرای سیستم کد گذاری مواد مخرب لایه اوزن
اعمال تشویق ها و تنبیه های اقتصادی شامل
الف – کاهش سود بازرگانی کمپرسورهای سازگار با لایه اوزن
ب – عدم دریافت سود بازرگانی و عوارض گمرکی از تجهیزات کارخانه های مشمول طرح ها